Ermənistan daha 49 hərbçisini itirdiyini elan etdi


Ermənistan hökuməti Qarabağda döyüşlərdə ölən yeni itkilərinin siyahısını açıqlayıb. Bu dəfə siyahıda daha 49 hərbçinin ad-soyadı var.

Düşmən ölkənin Müdafiə nazirliyi qeyd edir ki, bu hərbçilər "Artsax uğrunda öz canlarını fəda ediblər".

Ermənilərin ölən hərbiçiləri ilə bağlı yaydıqları siyahını təqdim edirik:

Дадоян Альберт Ованнесович, 2000 г. р.
Казарян Арутюн Арташесович, 2002 г. р.
Гражданский Григорян Эдуард Аликович, 1996 г. р.
Налбандян Армен Мхитарович, 1990 г. р.
Хачатрян Эрик Артурович, 2002 г. р.
Акопян Давид Самвелович, 2001 г. р.
Авагимян Аршак Вазгенович, 1990 г. р.
Саргсян Левон Гарегинович, 1986 г. р.
Рустамян Сашик Арменович, 1994 г. р.
Григорян Камо Санасарович, 2000 г. р.
Веранян Володя Варданович, 2001 г. р.
Варданян Ваге Эдикович, 2000 г. р.
Шамян Геворг Айкович, 2000 г. р.
Багдасарян Давид Каренович, 2001 г. р.
Саакян Самвел Суренович, 1986 г. р.
Карапетян Манвел Арцрунович, 1988 г. р.
Григорян Ованнес Гамлетович, 1991 г. р.
Минасян Вардгес Ваагнович, 1994 г. р.
Агабабян Айк Рафаелович, 1985 г. р.
Асатурян Андраник Александрович, 1988 г. р.
Геворгян Ашот Гарникович, 1996 г. р.
Мамиконян Мелик Арамаисович, 1997 г. р.
Погосян Алекс Варданович, 2001 г. р.
Лалаян Айк Гагикович, 2001 г. р.
Маргарян Давид Мгерович, 2002 г. р.
Симонян Арцрун Жирайрович, 1994 г. р.
Севоян Левон Мехакович, 1994 г. р.
Аветисян Аветис Хачикович, 1997 г. р.
Согомонян Генрик Рафикович, 2001 г. р.
Боцинян Гор Сержикович, 1991 г. р.
Бархударян Джон Грачикович, 1985 г. р.
Караханян Карапет Александрович, 1989 г. р.
Давтян Енок Александрович, 1988 г. р.
Лазарян Гевонд Сосикович, 1972 г. р.
Антонян Антон Багратович, 1984 г. р.
Боцинян Хачик Паруйрович, 1989 г. р.
Мкртумян Бабкен Араратович, 1990 г. р.
Джанибекян Арташес Корюнович, 1985 г. р.
Погосян Вардан Дереникович, 1987 г. р.
Торосян Арамо Каренович, 1999 г. р.
Погосян Хачик Мартиросович, 2000 г. р.
Симонян Карен Ашотович, 1985 г. р.
Хачатурян Хачатур Ованнесович, 1990 г. р.
Дрмеян Арман Эдвардович, 1980 г. р.
Григорян Андраник Каренович, 1993 г. р.
Резервист Карапетян Эдик Арменович, 1964 г. р.
Резервист Мисакян Артур Торгомович, 1973 г. р.
Галстян Эдгар Артурович, 1999 г. р.
Мясникян Мясник Паргевович, 1990 г. р.AFN.az
Redaksiyamızla əlaqə: tel; 070 372 99 90, e-mail afn.news@mail.ru
menyu
menyu